Om SLC

SLC bildades 1983 och var då en förkortning för the Scandinavian Lowchenclub.

Klubben var gemensam för sverige, norge och finland. Löwchen hade då funnits i sverige sedan 1973.

g

Rasklubb för Löwchen – den lilla lejonhunden

Medlemskap

Styrelsen

Stadgar SLC

Valpgåva