Årets Utställnings-Löwchen 2017

Topplista 2017

UTSTÄLLNINGS RESULTAT
1  T WANTED THE NOMINATION 5 75

2 T COSSUS PRISCILLA PRESLY 5 71

3 T COSSUS KELLY MONACO 5 62

Veteran

1 T COSSUS KELLY MONACO 5 50

2 H IRISH MIST XCLUSIVE GOSSIP 3 30

3 T SIMBALINE DUNDER OCH BRAK 2 20

4 H CHIC CHOIX EXPERT CHIC 1 10

Alla Löwchen som ställs ut under året i Sverige deltar. Räknas gör SDHKs & SKKs officiella utställningar (och endast officiella klasser dvs inte valpklass . Valpar tävlar i egen tävlan mot valpar). De fem (5) bästa resultaten räknas. Siffran inom parentes anger antal utställningar där poäng erhållits. Den Löwchen som vid årets slut har erhållit högst poäng och vars ägare är medlem i SLC vid poängens erhållande koras till SLCs Vinstrikaste Utställningslöwchen.

Poängberäkning
Bästa hane/bästa tik            10 poäng

2a bästa hane/bästa tik        8 poäng
3a bästa hane/bästa tik        6 poäng
4a bästa hane/bästa tik        4 poäng
Dessutom får alla bästa hane/tik placerade hundar 1 poäng för varje slagen hund i det egna könet. Hund som blir BIR får tillgodoräkna sig 1 poäng per slagen hund i det motsatta könet.
Veteraner beräknas på samma vis men endast inom veteran-tävlan, valpar tävlar inom valpklass och där skickar ägaren in sina resultat för att få delta.

Av SLCs styrelse utsedda personer räknar poäng.