Anmälan till Svenska Löwchen Cirkeln club show Degernäs Camping den 14 juli 2018.

Fyll i blankettens samtliga rutor, anmälan ar giltig tillsammans med inbetald anmälningsavgift.

Betala till Sverige: bankgiro 352-8213
Från utlandet BICcod SWEDSESS, IBAN SE9880000840120037177383
Märk talongen med ditt namn
Anmäl och betala tidigt till lägre avgift.
Anmälningsavgift 1: Betalt senast 11 juli 2017 pet & valp 180 SEK, övriga klasser 220 SEK
Anmälningsavgift 2: efteranmälan pet & valp 230 SEK, övriga klasser 270 SEK.
Hedersveteraner över 10 år gratis.

Fr.o.m 3:dje anmälda hunden med samma ägare 1/2 priset på den lägsta avgiften.

Glöm inte att fylla i Emailadress, alla handlingar kommer att skickas med email

Vi skickar en bekräftelse på e-post att vi tagit emot din anmälan.
PM skickas via e-post.