Vad är BPH? Läs mer här om mentalitet & BPH

Bidrag för deltagande i BPH SDHKs raser

Sedan maj 2012 finns det möjlighet att mentalbeskriva sin hund. Testet heter Beteende-och personlighets-beskrivning hund, förkortat BPH. Testet är officiellt i Svenska Kennelklubben. Syftet är att få en bild av hur hundar reagerar och hanterar olika situationer. När det finns 200 testade hundar, i en ras, görs en sammanställning/analys för rasen.
SDHK vill hjälpa till att öka intresset för att göra testet på Specialklubbens raser. Därför har SDHK beslutat att lämna bidrag till startavgiften för startande hundar, där ägaren är medlem i rasklubb tillhörande SDHK. Det är rasklubbarna som ansvarar för att söka bidraget hos SDHK och det görs av rasklubbarna två gånger per år den 1 juni och senast den 1 november. Bidraget kan sökas retroaktivt för starter från den 1 januari 2016. Bidraget betalas ut en gång per hund och det även om provet startats men av någon anledning avbrutits.

SDHK kommer införa detta bidrag på prov under 2016 med möjlighet att förlänga ett år i taget. Bidrag betalas ut med 200 kr/hund.

Du som är medlem i en rasklubb ansöker om bidraget till din klubb som i sin tur ansöker om bidraget till SDHK.

SLC bidrar även i år med 200 kr/hund.

Ditt totala bidrag är totalt 400 kr

Detta gäller även för 2019

Här hittar du Mentalbeskrivna Löwchen

SLC - en rasklubb under

 

 

 

 

 

 

                Gilla SLC

 

Login Form